Česká legislativa pro Odoo 17

Adresář a fakturace​

 • Doplněny všechny potřebné náležitosti do adresáře firem dle zvyklostí
 • Integrace na ARES a automatické načítání informací o firmách včetně bankovních účtů 
 • Česká QR platba je součástí formuláře faktury
 • Rozšíření daňových dokladů o nezbytné datumy (DUZP, DPPD), včetně kontrol správnosti vyplnění
 • Tisková sestavu faktury upravena podle zákonných povinností
 • Implementace formátu ISDOC pro elektronickou výměnu dokladů (import, export)

Užitečné funkce:

🍒 "Chytrost" pro automatickou detekci místa plnění (tzv. fiskální pozice), která umožňuje automaticky nabízet odpovídají DPH sazby a indexy. To usnadňuje uživatelům při vytváření daňových dokladů správný výběr daně v kontextu zvolené firmy a dalších údajů ovlivňujících DPH.

DPH a daně

 • Doplněny aktuální DPH sazby a jim odpovídající daňové štítky
 • Implementována podpora přenesené daňové povinnosti
 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení DPH
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Export výkazů ve formátu XML souboru, který je plně kompatibilní s EPO
 • Tisk výkazů ve formě standardního tiskopisu v PDF
 • Tisk přehledu záznamní povinnosti DPH
 • Tisk přehledu dokladů a kontrolní sestavy pro Kontrolní hlášení DPH

Užitečné funkce:

🍒 Kontrolního hlášení  DPH obsahuje v oddíle C přímou kontrolu údajů vůči datům z Přiznání k DPH. Je tak možné on-line zkontrolovat, zda jsou všechny doklady správně zadány a zaúčtovány.

Banky a platby

 • Doplnění o veškeré náležitosti související s platbami (tzn. variabilní, konstantní a specifický symbol)
 • Upravena standardní online komunikace s bankami o práci s VS, KS a SS
 • Generování platebního příkazu ve formátech ABO a MultiCash*
 • Podpora dávkových importů bankovních výpisů ve formátech ABO, MultiCash a KB Best*
 • Rozšíření funkcí automatického párování plateb pro snadnější identifikaci platby (např. dle partnera, čísla účtu atd.)  

​* další budou doplněny dle potřeb zákazníků

Účetnictví a reporty

 • Upraven výchozí účtový rozvrh dle aktuálních českých účetních standardů.  
 • Nastaveny základní předkontace pro automatizované účtování
 • Kompletní závěrkové výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (oba v plném i zkráceném rozsahu)

Evidence majetku 

 • Rozšíření evidence majetku o potřebné položky (evidenční číslo, odpovědná osoba, datum zařazení atd.)
 • Účetních odpisy odpovídají legislativním náležitostem
 • Implementovány daňové odpisy dle CZ legislativy
 • Účetní odpisy je možné odpisovat dle daňových odpisů
 • Podpora automatizace při zařazení majetku
 • Kompletní sady tiskových sestav majetku, a to i k určitému datu

Naše legislativa je k dispozici jak našim zákazníkům, 
tak i ostatním Odoo partnerům a jejich zákazníkům.

Klíčové vlastnosti
legislativního balíčku

Kompatibilní pro 
verzi 17.x a novější

= snadný přechod na novou verzi 

Ověřená a udržitelná
aktualizovatelnost

= snadná aktualizace na novou verzi legislativy 

Maximální využití vnitřních
principů systému Odoo

= žádné speciální nesystémové evidence a úpravy. 

Kompatibilita s Odoo.s​h
i provozem on-premise

= samostatně instalovatelné balíčky